Kuran’da Evrim/tekamül!…yada..(6)

2008-01-01 23:33:00

 

 

Âdeme ruh üflenmesi

 

Hatırla o zamanı ki Rabbin meleklere, “ben, kupkuru bir çamurdan, değişken, cıvık balçıktan bir insan yaratacağım” demişti. “Onu, amaçlanan düzgünlüğe (evrimine/tekâmülüne) ulaştırıp ruhumdan üflediğim zaman, önünde hemen secdeye kapanın.” (15Hicr28,29)

Çamurdan yaratılarak evrimleşen insan ruh üflenince Âdem olmuştur. Peki, bu olaya nasıl ve ne şekilde olmuştur? Evrimini tamamladığı için mi ruh üflenip Âdem olmuştur, yoksa ruh üflendiği için mi Âdem olmuştur?

Allah’ın evren üzerine koyduğu yasalar ardı ardına işleyip sırası gelen oluşumunu tamamlıyor varlık âlemine doğuyor. İnsan, diğer canlılardan farklı olarak, ruh üflenmiş, halifelik verilmiş, melekler ona secde etmiş, vahiy almış ve yeryüzünün efendisi olmuştur.

Allah yeryüzünde diğer hiçbir canlıya böyle bir oluşum kabiliyeti vermemiştir. Artık insan âdemdir ve etrafında ne varsa ona itaat etmekle emrolunmuşlardır. Çünkü artık bu varlığın aklı var ve aklı olması demek; Ruh üflenmesi, meleklerin secde etmesi, yeryüzüne hükmetmesi demektir. Şimdi bu konular üzerinde tek tek duracağız ve evrimle olan ilişkisini irdeleyeceğiz inşallah.

Âdeme ruh üflenmesi bu gün ki (modern) insanın varlık âlemine doğmasıdır. Aklımıza şöyle bir soru takılabilir; ruh nasıl bir şey ki insana oluşumunu tamamlıyor, melekleri secde ettirtiyor, bildiğimiz yaratıkların en üstünü kılıyor, eşyanın hakikatini biliyor, onlara isimler veriyor ve yönlendire biliyor vs?

Ruh nedir: Ruhun ne anlama geldiğiyle ilgili kapsamlı bir çalışma gerektirir ama konumuz sadece ruh olmadığı için yüzeysel geçmek zorundayız ve bunun cevabını ancak Kuran’dan öğrenebiliriz.

Şunu iyi anlamamız gerekiyor “RUH” Nefes, Can, Canlılık ve Cebrail bu tanımın Kuran’la uzaktan yakından alakası yoktur. Yani Ruh insanın yaratılınca bedenine giren ölünce de bedeninden çıkan bir şey değildir ve dolaysıyla tenasüh yani reenkarnasyon denen bir şeyinde imkanı yoktur.

Kur’an’da Ruh:

Ruh : İlahi esinti – İlahi Vahiy – İlahi Bilgi

Ruhu l Kudüs : Kutsal ruh resullere gönderilen İlahi vahiy

Âdeme üflenen ruh : Bilgiye ulaşabileceği alt yapı, eşyaya isim koyup yön verebilme kabiliyeti, akledebilme becerisi, sorgulama, düşünme, irade ve muhakeme gücü vb..

İnsanın evrim geçirerek Âdem olması bilincinin açılması aklının zekâsının devreye girmesi demektir. Ruh üflenmesi bu anlama gelir.

Rabbin meleklere demişti ki: “Ben çamurdan bir insan yaratacağım.” “Onu, amaçlanan düzgünlüğe (evrimine/tekâmülüne) ulaştırıp ruhumdan üflediğim zaman, önünde hemen secdeye kapanın.” (38Sad71,72)

İnsana ruh ilk yaratıldığında değil, yaratılış sürecinin epey bir yol aldıktan sonra, yani evrimini (oluşum, tekâmül, kemâlat) tamamladıktan sonra üflenmiştir. Şimdi eminim sorular ardı ardına gelmeye başladı ve soruyorsunuz; meleklerin secde etmesi neyin nesi?

Ruhta olduğu gibi melekte de kısa bir tanım yapmaya çalışalım inşallah.

Melek nedir:

Kelime anlamı: İki ayrı kökü vardır uluk ve melk

Uluk: kökünden anlamına göre “elçiler/haberciler”

Melk: kökünden anlamına göre ise “yönetim güçleri” anlamına gelmektedir.

“melek”, “kuvvet, yönetim gücü, elçi ve haber verici” demektir.

Bu ayette de, Ruh bilgi, Melekler ise Allah’ın ayetleri, emirleri, iş ve oluşu yönlendirecek hükümleri vb.. ifade eder.

Âdeme secde, bildiğimiz alın burun zemine gelecek şekilde bir secde değil, bu tür secde yalnız Allah’a yapılır ve bu herkes tarafından bilinen bir mevzudur.

Buradaki secde itaat anlamındadır. “Âdem’e secde edin” ifadesi, Allah İnsana eşyanın hakikatini öğretmesi, yönlendirip idaresi altına vermesi, yeryüzündeki canlı ve cansız varlıkların insana itaat ettirilmesi, fizik kuralları (kevni yasalar), kanunları kuralları hep insanın emri altına vermiş olması, olayının ADI: Meleklerin Âdeme secde etmesidir.

Âdemin etrafında olan, görünen ve görünmeyen canlı yâda cansız bütün yaratıklar, Âdeme itaat etmekle emrolunmuşlardır, ancak iblis ”İblis dışında tümü secde etmişti. İblis yan çizmiş, kibre sapmış ve nankörlerden olmuştu.”

Şimdi bu yazıyı okuduktan sonra, aklınızın alabildiği kadar tefekkür ediniz, görünenlerden bedeniniz, hayvanlar, bitkiler, ateş, toprak, su, hava, madenler vs.. görünmeyenlerden canınız/nefsiniz, aklınız, iradeniz, sevginiz, üzüntünüz vs.. bu saydıkları-mın içinde size itaat etmeyenin, ne olduğunu düşünün. Âdeme itaat etmeyen tek yaratık iblistir.

Ruhu ve meleği açıkladığımız gibi, iblisi de kısa bir özetle açıklayalım; İblis: insanın ön belleğidir, ham düşüncesidir, aklına ilk gelen olumsuz düşüncedir ve insan bu düşünceyi kontrol edemez.

Biraz düşünün size itaat etmeyen ne var!!?

Biraz düşündükten sonra, size itaat etmeyeni eminim sizlerde fark ettiniz, evet tam tahmin ettiğiniz gibi, Âdemoğluna itaat etmeyen yalnızca iblistir.

Bu itaat etmeyen mahlûk, bizim görünen tarafımızda değil, görünmeyen tarafımızda yer alır, vesvese verir.

Bazen aklınıza öyle şeyler getirir ki, nasıl böyle düşünürüm diye siz bile utanırsınız, işte bu size itaat etmeyen melek iblistir.

Hani, biz, meleklere, “Âdem’e secde edin” demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. İblis, cinlerdendi (18Kehf50) İblis insanın topraktan olan yanına değil can olan yanına ondan ayrılmaz bir parça olarak yaratılmıştır ve insanla doğar insanla ölür ve onunla cehenneme girer.

Özetlersek:

1 ) Âdeme üflenen ruh nedir?

2 ) Meleklerin Âdeme secde etmesi neyi ifade ediyor?

3 ) İblis neden secde etmiyor ve kimdir?

4 ) Bunların evrimle ne bağlantısı var?

Âdeme üflenen ruh; Ona verilen ilahi bilgi (şuur, bilinç, idrak, irade, akıl vb..) İnsanın evrimini tamamlayıp bugün ki halini alması, “RUH ÜFLENMESİDİR”

Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: “Ruh, Rabbimin emrindendir. Ve size, ilimden sadece az bir şey verilmiştir.” (17İsra85)

Meleklerin Âdeme secde etmesi neyi ifade ediyor; Bütün eşyanın ve işleyip duran yasalarının insanın hizmetine/emrine verilmesi. “MELEKLERİN ÂDEME SECDE ETMESİDİR”

“Onu, amaçlanan düzgünlüğe (evrimine/tekâmülüne) ulaştırıp ruhumdan üflediğim zaman, önünde hemen secdeye kapanın.” (15Hicr29/38Sad72)

İblis neden secde etmiyor ve kimdir; İblis insanın kafasındaki ham düşüncedir, ön bellektir, aklına ilk gelen olumsuz düşüncedir. Cann ateşten yaratıldığı için insanın can tarafında, görünmeyen tarafında, kafasının içindedir. Deli insanlarda iblis yoktur. “İBLİSİN SECDE ETMEMESİNİN NEDENİ ALLAH’IN İNSANI O NİTELİKTE YARATMASI VE KAFASININ İÇİNE YERLEŞTİRMESİ HADİSESİDİR”

Bunların evrimle bağlantısı; âdeme ruh üflenmesi olayının, yaratılışla başlamayıp belli bir süreçten sonra olması, meleklerin “kan döken ve bozgunculuk çıkaran birisini mi” diye sormaları, ruh üflendikten sonra “hemen ona secde edin” buyruğu, Aklının açılması, eşyanın onun emrine verilmesi ve iblisle mücadeleye girişmesi, evrimi/tekâmülü gösteren kuvvetli delillerdir.

 

323
0
0
Yorum Yaz