Kuran’da Evrim/tekamül!…yada..(2)

2008-01-01 23:43:00

 

 

 

Cinne vel inse (ins ve cinn)

 

 

 

 

Hakkı Yılmaz http://www.istekuran.com

İns, İnsan:

Sözcük anlamı; “beş duyuyla hissedilebilen, bilinen, görünen, tanıdık, ilişki kurulabilen, kaybolmayan, sürekli ortada duran” demek olan “insan” sözcüğü, “fi’liyan” kalıbında olup “ens” sözcüğünden türemiştir. “İnsan” sözcüğünün aslı “insiyan” sözcüğüdür.

Sözcük, anlam olarak evrendeki tüm görünen (cisimli) varlıkları kapsamasına rağmen sadece insanlara isim olarak verilmiştir. Bunun nedeni, insanın yaratılış itibariyle ünsiyete muhtaç, yani sosyal bir varlık olmasıdır.

Ayetler, insanın, “pişmiş çamur, kuru balçık, çınlayan kil, işenebilir çamurdan” yaratıldığını söylemektedir. Bu ifadeler, “madde”nin halden hale girmesini çağrıştırmakta olup, insanın genel anlamda maddeden yaratıldığını anlatmaktadır. Cannın, “ateşin dumansızından, en ince delikten bile geçebilen yakıcı bir esintinin ateşinden” yaratıldığını söyleyen bu ifadeler ise, daha ilk bakışta akla “enerji”yi getirmektedir.

Öyleyse “cann ateşten yaratılmıştır” demek; “elektrik, manyetik dalgalar, ışın gibi gözükmez güçler enerjiden yaratılmıştır” demektir. “İnsan topraktan yaratılmıştır” demek de; “beş duyuyla hissedilebilen, bilinen, görünen, tanıdık, ilişki kurulabilen, kaybolmayan, sürekli ortada duran cisimli varlıklar maddeden yaratılmıştır” demektir.

İns ve cinn kalıbı:

Cinn konusu kapsamı içerisinde, hassas ve Kur’an’ı doğru anlamak için çok önemli bulduğumuz bir nokta da; “ins” ve “cinn” sözcüklerinin bir arada “ins ve cinn (ins-cinn)” takım (kalıp) halinde kullanılışıdır. Bu kullanılış genellikle “İnsanlar ve Cinler” olarak çevrilmektedir. Halbuki bu tarz kalıp ifadelerde, sözcüklerin anlamı farklılaşmakta, başkalaşmakta ve zenginleşmektedir.

Bu durumu Kur’an’dan örnek vererek açıklamakta yarar vardır:

Mağrib (batı) ve meşrik (doğu) sözcükleri, “batı-doğu” şeklinde söylendiklerinde anlam sadece iki yönü ifade etmeyip tüm yönleri içine alır. Örnek olarak Müzzemmil suresinin 9. ayetindeki “Rabbulmeşrigı velmağribi (doğunun, batının Rabbi)” ifadesi sadece doğu ile batıyı anlatmayıp tüm yönleri ve mekânları ifade etmektedir. Yani “Allah her yerin Rabbidir” demektir. Bu sözcükler ile ilgili diğer örnekler şunlardır: Nur; 35, Bakara; 115, 142, 177, Şuara; 28, Rahman; 17. -

Dünya ve ahiret sözcükleri beraber söylendikleri zaman “her yerde ve her zaman” anlamını ifade eder. Bu sözcükler ile ilgili Kur’an ayetleri şunlardır: Bakara; 217, 220, Âl-i Imran; 22, 45, 56, Nisa; 134, Tövbe; 69, 74, Yunus; 64, Yusuf; 101, Hacc; 14, Nur; 14, 19, 23 ve Ahzab; 57. -

Yaş, kuru sözcükleri beraberce kullanıldıkları zaman “ her ne varsa, her şey” anlamını içerir. Örneğin En’âm suresinin 59. ayetindeki “… Yaş ve kuru hiçbir şey yok ki, apaçık bir kitapta bulunmasın.” ifadesi sadece yaşı ve kuruyu ifade etmeyip “her ne varsa canlı-cansız hepsini” ifade etmektedir. -

Sabah, akşam sözcükleri de Kur’an’da farklı ifadelerle sıkça yer almakta ve “daima, her zaman” anlamına gelmektedir. Bu sözcükler ile ilgili Kur’an ayetleri de şunlardır: A’râf; 205, Ra’d; 15, Nur; 36, Mümin; 46, 55, En’âm; 52, Kehf; 28, Meryem; 11, 62, Fetih; 9, Furkan; 5, Ahzab; 42, İnsan; 25, Âl-i Imran; 41.

İki zıt anlamlı sözcüğün bir arada takım halinde söylenişi ile takımın yeni bir anlam kazanması sadece Arapça için söz konusu olmayıp, dünyanın tüm dillerinde mevcuttur:Hakkı Yılmaz http://www.istekuran.com

Kelime anlamı itibarıyla

İns: görünen her şey (beş duyuyla algılanabilen her varlık)

Cinn: görünmeyen her şey (beş duyuyla algılanamayan her yaratık)

İns: madde

Cinn: enerji“

Evrendeki bütün yaratıklar madde ve enerjiden meydana gelmiştir!!..”

İns (Madde):uzayda yer kaplayan cansız varlıkların tamamı maddedir. Kuarklar/parçacıklar nötron ve protonu oluşturur, onlarda atom çekirdeğini, atom çekirdeği de elektronları yörüngesinde tutarak atomu oluştururlar. Maddenin en küçük yapı taşına atom denmektedir. Beş duyu organımızla algıladığımız, somut olan her şey atomlardan meydana gelir.

Kuran’ın tabiriyle İNS bilimin tabiriyle MADDE (İNS = MADDE)

Cinn (enerji):beş duyuyla algılanamayan, ısı ve ışık şeklinde tezahür eden güç, maddeyle iç içe olan ve ona can veren, maddeyi harekete geçiren ve kuvvet kazandıran, soyut olan her yaratık.

Kuran’ın tabiriyle CİNN bilimin tabiriyle ENERJİ (CİNN = ENERJİ)

İNS ve CİNN MADDE ile ENERJİ Birbiriyle öyle iç içedir ki biri olmazsa diğeri olmazdı.

“Ben cinne vel inse,(enerjiyi ve maddeyi var olan her şeyi) ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (51 Zariat 56)

Bu çalışmadan sonra bu ayeti daha iyi anlamaya başladım, göktekiler, yerdekiler ve ikisi arasındakiler, isteyerek yada istemeyerek Allah’a kulluk vaziyetindeler, hatta isteyerek itaat/zikir/tespih halindedirler.

Sonra buhar/duman halindeki göğe yöneldi de ona ve yerküreye şöyle seslendi: “İsteyerek veya istemeyerek gelin!” Onlar şöyle dediler: “İsteyerek geldik!” (41 Fussilet 11) Göklerde ve yerde kim varsa gölgeleriyle birlikte ister istemez ve sabah-akşam Allah’a secde eder. (13 Rad 15)

Yaratıkların temeli “İNS VE CİNN” = “MADDE VE EDERJİ” ye dayanıyor!!!

Diğer yaratıklarda olduğu gibi, yeryüzünün efendisi olan âdemoğlu da ins ve cinn den meydana gelmiştir. Cnn/can ins/beden, yani candan ve bedenden oluşmaktadır, canı enerji/cnn bedeni madde/ins ifade ediyor.Peki, konu başlığı olan evrimle ne ilgisi var demeyin! lütfen devamını takip edin.

 

650
0
0
Yorum Yaz