Kuran’da Evrim/tekamül!…yada..(1)

2008-01-01 23:46:00

 

Kuran’da Evrim/tekamül!…yada..

 

 

Yaratan’ın! Yaratılış sürecinde, yaratıkları üzerindeki takdirinin seyri:

 

Önsöz

Ön yargılardan!

Şartlı yaklaşımlardan!

Basmakalıp görüşlerden!

Taklitçi zihniyetten!

Şablonculuktan!

Körü körüne bağlanmaktan ve kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım!

Peşinen şunu ifade edelim ki! Bu zaaf dolu çalışmada yer alan görüş ve düşüncelerimiz % 100 haktır!.. Allah c.c bunun böyle anlaşılmasını murat etmiştir!. Söylediklerimiz mutlak doğrudur ve bundan âlâ doğru, bunun üstünde görüş yoktur!.. Diye bir iddiamız elbette olamaz.

Her şeyden önce biz insanız! Yanlış yaparız kasıtlı olmasın! Hata yaparız ısrarcı olmasın! Kusurumuzu başkalarına bulaştırma olmasın! Ne benim görüşüm başkasını bağlasın, ne de başkasının görüşü olmazsa olmaz olsun.

Burada yer alan görüş ve düşünceler, bizim başta Kuran’dan olmak üzere, edindiğimiz bilgiler ışığında, kapasitemizi zorlayarak inatçı bir azimle, idrak çatlatırcasına anlamaya çalıştıklarımızdan ibarettir.

Savımızda illa doğru budur ve değişmez gibi bir yanlışa düşmekten Allah’a sığınırım! Biz ancak şunu deriz; bugün geldiğimiz nokta burası, yarın daha bir doğruyu yakalarsak onu tercih ederiz. Çünkü değişik görüş ve düşüncelere değer vermezsek! doğruları yakalamada tarafsız olamayız. “bir bilenin üzerinde de bir bilen vardır” 12/76Bir dostun da dediği gibi, Kusursuzluk sadece Allah’a mahsustur.

En doğrusunu bilen Allah’tır.

Öncelikle yaratılmış olan her varlığın, canlı yada cansız, zahir yada batın, hareketli yada durağan, küçük yada büyük, kütlesi çok yada hacmi büyük, sıcak yada soğuk, vs.. temelde neden meydana geldiği, hangi dönüşümlerden geçtiği, yeryüzünün yaşama elverişli hale gelmesi, hayatın/canlılığın nasıl başladığı, bitki ve hayvanların nasıl geliştiği, insanın sahneye çıkışı, Adem’e ruh üflenmesi, meleklerin ona secde etmesi ve İblis’in secde etmemesi, halifeliğin verilmesi, Adem ve eşinin cennete yerleştirilmesi ve orada yasak ağaçtan yemeleri, insanlığın üremesi ve ahseni takvim olması. Bu konular bir biriyle bağlantılı, bir birini açan ve destekleyen, insanlık tarihini ihbar eden zincirin halkalarıdır.


Sözü fazla uzatmadan, insanın ve canlılığın yaratılmasında, dinin ve bilimin aslında çelişmemesi gerçeğinden hareketle, (çünkü evrende, insanda, akılda, ilimde, bilimde, dinde, cinnde insde Allah’ındır) dinin ve bilimin bu konuda neler dediğine bakalım.

Kur’an’ın ışığında ilerleyerek, hayal gücümüzün de yardımıyla, varlık âlemine ve insanlık tarihine yolculuk yapalım. Bu yolculuğu yaparken, yolumuzu aydınlatan bize kılavuzluk edecek olan, Kur’an (İlahi vahiy) Bilim (Metotla elde edilen ve bazı pratiklerle ispatlanan yüksek olasılıklı gerçekler) İnsanlık tarih tecrübesi ve evrensel ahlak ilkeleri (İlk insanlık ailesinden günümüze kadar gelebilen tarih ve tecrübeler) Değişmez yasalar (Fizik kuralları, insanın vicdanı/fıtratı, evrende tüm iş ve oluşun tamamı) Bunların tamamını değerlendirmeye tabi tutacak olan aklımız olacaktır.

İşleyeceğimiz ana başlıklar

Cinne vel inse (ins ve cinn)

Canlılığın başlangıcı

Bitki ve hayvanlar

İnsanın oluşumu/yaratılışı,

Âdeme ruh üflenmesi

Evrimde terfi dönemi

Âdem ve eşinin cennet maceraları

İlk inen vahiyden son inen vahye kadar ve günümüze kadar evrim süreci:

 

 

 

 

 

66
0
0
Yorum Yaz