Haram mı yoksa Günah mı!!!?

2008-07-18 14:18:00
Haram mı yoksa Günah mı!!!?

Son zamanlarda birde “haram-günah” kavramları üzerinde tartışmalar gözlemlemekteyiz. “İçki (alkollü içkiler) haram değil günahtır” “Zina haram değil günahtır” “haram ayrı günah ayrı şeyler mi?” ve buna benzer konuşmalar ve sorular meseleye vakıf olmayanlar tarafından konuşulur ve tartışılır olmuştur.


Kur’an’da men/yasak edilen şeylerin neyle ifade edildiği, haramın ve günahın birbirinin aynımı yoksa ayrımı şeyler olduğu, zina ve alkol/içki içmek haram mı yoksa günah mı? Gibi konulara, Allah’ın yardımıyla Kuran’dan çok kapsamlı olmamak kaydıyla analiz etmeye çalıştık.
Buradaki görüşler benim Kuran’dan çıkarımlarımdır… En doğrusunu Allah bilir.

Kur’an’ın bu konuya ne dediğine bakacak olursak!.
Kur’an’da bu konuları dört kavramda görebiliriz:
Haram H R M ح رم ))
Günah C N H ( جناح)
Günah Z N B (ذنب )
Günah İ S M ( اِثم )

Haram H R M:

Kelimesi ya ilahi açıdan yâda beşeri yönden yasaklanan ya zorla yada akıl veya şeriat/hukuk tarafından yahut da emrine uyulan biri tarafından yasaklanmış şey demektir.
(Haram), helâlin tersi, yasak olan, yapılmasına izin verilmeyen şeydir.

Hürmet de dokunulması yasak olandır. Kişinin hürmeti, karısı ve ailesi demektir.

Mahrem de haram demektir. İnsanın evlenmesi haram olan kimseler, kendisinin mahremidir.
Muharrem savt derisi tabak edilmemiş kamçıdır. Aynı kökten harem ise dokunulmaz, başka yerlerde yasak olmayan bazı şeylerin yasak olduğu, dokunulmaz bölge demektir. Mahrum ise yoksun bırakılmış, yoksul, fakîr demektir.Allah’ın varlıklar üzerine koyduğu değişmez yasaların tezahürü/sonucu “haram”

Ateş halkı, cennet halkına: "Suyunuzdan veya Allâh'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın (ne olur)!" diye seslendiler. (Onlar da) dediler ki; "Allâh, bu ikisini kâfirlere harâm etmiştir." (A'RAF/50)


Andolsun, "Allâh, ancak Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih demişti ki: "Ey İsrâil oğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Zira kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki, Allâh ona cenneti harâm etmiştir ve onun varacağı yer ateştir; zâlimlerin yardımcıları yoktur!" (MÂİDE/72)

Biz daha önce ona, süt verenler(in sütünü emmey)i harâm etmiştik. (Hiçbir kadının sütünü emmiyordu. Fir'avn ve âilesi, çocuğun emeceği bir dadı bulma telaşı içinde idiler. Kız kardeşi uzaktan durumu görünce sokuldu): "Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt ver(ip onu güzelce eğit)ecek bir âileyi göstereyim mi?" dedi. (KASAS/12)


Allah’ın aşırı gidenlere verdiği ceza “haram”

De ki: Bana vahyolunanda, (bu harâm dediklerinizi) yiyen kimse için harâm edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş, yahut akıtılmış kan, yahut domuz eti -ki pistir- ya da Alah'tan başkası adına boğazlanmış bir fısk (murdar olmuş hayvan) olursa başka (bunlar harâmdır). Ama kim çaresiz kalırsa, (başkasının hakkına) saldırmamak ve (zorunluluk) sınırı(nı) aşmamak üzere (bunlardan yiyebilir). Çünkü Rabbin bağışlayandır, esirgeyendir. Yahudilere bütün tırnaklı(hayvan)ları harâm ettik. Sığır ve koyunun da, yağlarını onlara harâm kıldık, yalnız (hayvanların) sırtlarının, yahut bağırsaklarının taşıdığı, ya da kemiğe karışan yağlarını harâm etmedik. Aşırılıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. (EN'ÂM/145,146)


İnsanların koyduğu yasa/kural/adet/örf vb kendilerini yaşamın güzelliklerinden mahrum ettikleri “haram”

De ki: "Gördünüz mü, Allâh'ın size rızık olarak indirdiği şeylerin bir kısmını harâm ve bir kısmını helâl yaptınız." De ki: "Allâh mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftirâ mı ediyorsunuz?" (YUNUS/59)

De ki: "Gelin, Rabbinizin size harâm kıldığı şeyleri okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; sizi de onları da biz besliyoruz. Fuhuşların açığına da, kapalısına da yaklaşmayın ve haksız yere Allâh'ın yasakladığı cana kıymayın! Düşünesiniz diye Allâh size bunları tavsiye etti. (EN'ÂM/151)

Onlar ki yanlarındaki Tevrât ve İncil'de yazılı buldukları o Elçi'ye, o ümmi Peygamber'e uyarlar. O (Peygamber) ki, kendilerine iyiliği emreder, kendilerini kötülükten meneder; onlara güzel şeyleri helâl, çirkin şeyleri harâm kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. O'na inanan, destekleyerek O'na saygı gösteren, O'na yardım eden ve O’nun la beraber indirilen nura uyanlar, işte felâha erenler onlardır. (A'RAF/157)

De ki: "Rabbim, fuhuşları, gerek açığını, gerek kapalısını; (isme) günâhı ve haksız yere saldırmayı; hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmayı ve Allâh hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi kesinlikle harâm etmiştir." (Araf/33)


2/85,173,194,275 – 3/50,93 - 4/23,160 – 5/3,26,72,87,96 – 6/119
Günah C N H:

C N H kelimesi kuşkanadı demektir. Geminin iki yanı, ordunun iki yanı, vadinin iki yanı, insanın iki yanı derken cenaha kelimesi kullanılır.
"Elini böğrüne (her iki yanına) sok…”20/22 "Elini koynuna (her iki yanına) sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Ve kanadını korkudan kendine (her iki yanına) çek…”28/32
Onlara acımadan dolayı, küçülme kanadını indir…”17/24


İnsanı haktan başka tarafa meylettiren her günah da yanı sıra, her hangi bir günah ada cünaha adı verilmiştir. la cünaha aleyküm sizin için bir günah yoktur
sakınca yoktur (bakara 236) ayetinde geçen cevanihussdr bu manda kullanılmıştır.

Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman inkâr edenlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günâh yoktur. Muhakkak ki kâfirler, sizin açık düşmanınızdır. (NİSA/101)

Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizden, yahut babalarınızın evlerinden, yahut annelerinizin evlerinden, yahut kardeşlerinizin evlerinden, yahut kız kardeşlerinizin evlerinden, yahut amcalarınızın evlerinden, yahut halalarınızın evlerinden, yahut dayılarınızın evlerinden, yahut teyzelerinizin evlerinden, yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerden, yahut arkadaşınızın evlerinden yemenizde bir güçlük yoktur. Toplu olarak yahut ayrı ayrı yemenizde de üzerinize bir (cunahun) günâh yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allâh tarafından kutlu, güzel bir yaşama dileği olarak kendinize (kendinizden olan ev halkına) selâm verin. İşte Allâh, âyetleri size böyle açıklıyor ki düşünüp anlayasınız. (NÛR/61)
Ey inananlar! Mü'min kadınlar göç ederek size geldiği zaman, onları imtihan edin. Allâh onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer onların (gerçekten) inanmış olduklarını anlarsanız, onları kâfirlere geri döndürmeyin. Ne bu(kadı)nlar onlara helâldir ne de onlar bunlara helâl olurlar. Onların (bu kadınlara) harcadıkları (mehirleri)ni onlara verin. Ücretlerini kendilerine verdiğiniz takdirde bu(kadı)nlarla evlenmenizde sizin için bir (cunaha) günâh yoktur. Kâfir kadınların ismetlerini (nikâh bağlarını) tutmayın (onları salıverin ve kâfirlere katılan kadınlara) harcadığınız (mehri) isteyin. Onlar da (size katılan kadınlarına) harcadıklarını istesinler. Bu size Allâh'ın hükmüdür. Aranızda (böyle) hükmediyor. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir. (MÜMTEHİNE/10)


Ayrıca şu ayetlere bakınız: 2/158,198,229,230,233,234,235,236,240,282 - 4/23,24,102,128 - 5/93 - 24/29,58,60,61- 33/5,51,55

Günah Z N B:
Hayvan ve diğer şeylerin kuyruğu, sona kalan alçak/değersiz şeyler de ifade edilir. Toplumun kuyruğu, tepelerin arkasındaki suyolları, hurmanın, kovanın ve atın kuyruğu. Pay/hisse anlamında da kullanılmaktadır, 51/59.
Bir şeyin kuyruğunu tutmak, kuyruğunu tuttum.
Bu kelime, bir şeyin kuyruğu nokta-i nazarından akıbeti kötü addedilen her fiil için kullanılır. Bundan dolayı günah: ardından meydana gelecek olan şey dikkate alınarak (ardıl) (ceza) diye isimlendirilmiştir.
“…Allah da onları günahlarıyla yakaladı…” 3/Ali-imran/11 Nitekim hepsini günahıyla yakaladık…”29/Ankebut/40 “…günahları da Allah'tan başka kim bağışlayabilir…?” 3/Ali-imran/135

"Yûsuf, sen bundan vazgeç (bunu kimseye söyleme), (ey kadın), sen de (zembik) günâhının bağışlanmasını dile! Çünkü sen, günâhkârlardan oldun!" (YÛSUF/29)

"Hem benim üzerimde onlara karşı işlediğim bir (zembun) günâh da var (onlardan bir adam öldürmüştüm); onların beni öldürmelerinden korkuyorum." (ŞUARA/14)

Nitekim hepsini (zembih) günâhiyle yakaladık. Onlardan kiminin üstüne taş yağdıran bir fırtına gönderdik, kimini korkunç ses yakaladı, kimini yere batırdık, kimini de boğduk. Allâh onlara zulmedecek değildi; fakat onlar, kendi kendilerine zulmediyorlardı. (ANKEBÛT/40)


Ayrıca şu ayetlere bakınız: 40/3,55 – 47/19 – 48/2 – 55/39 – 67/11 – 81/9 - 91/14
Günah İ S M:
İsım: sevâb ve hayırda yaya kalmak, ağır gitmek demektir ki günâh anlamında kullanılır. Günâhın sonunda gelecek vehâmet ve azaba esâm denilir
esame ve ismi olarak geçiyor Arapçada anlamı kişiyi sevaptan geri bırakan hayırdan geri bırakan işlerin adıdır. Çoğulu esamün şeklindedir. yavaş yürüyüp geç kalma anlamını taşıyor.
(fi hima ismün) onlarda büyük günah vardır. Yalanın ismen diye adlandırılması günah kapsamında yer almış olmasındandır.
(bakara 206) ayetindeki ismün üstünlük duygusu onu günahkâr edecek işi yapmaya sevk etti demektir. bunu yapanda esaman ile karşılaşır, esamen ise bir azap demektir, burada azap, günahtan kaynaklandığı için esaman diye adlandırılmıştır.

ismün kalbehü kalbi günahkâr olan(bakara 238)

muktedim esim kalbi günahkâr olan (kalem12)

Onlardan çoğunun günâh, düşmanlık ve harâm yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür! (maide/62)

bak kim ın gönderdiğini yürürlüğe koymazsa uygulamazsa asıl onlardır kafirler.
kim ın gönderdiğni yürürlüğe koymazsa asıl onlardır zalimler (maide 44 45)
buna göre el-ism{günah,el-udvandan/saldırganlıktan daha geneldir.


Allâh size leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni harâm kıldı. Ama kim mecbur kalırsa, (başkasına) saldırmadan ve sınırı aşmadan (bunlardan) yemesinde bir (isme) günâh yoktur. Muhakkak ki Allâh çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (BAKARA/173)

Mallarınızı, aranızda bâtıl (sebepler) ile yemeyin; bile bile insanların mallarından bir kısmını (ismi) günâh bir biçimde yemeniz için onları hakimler(in önün)e atmayın (hakimlere götürmeyin veya onlara rüşvet vermeyin) (BAKARA/188)

Ona: "Allah'tan kork!" dense gururu, kendisini (ismi) günâha sürükler. Artık ona cehennem yetişir; ne kötü bir yataktır o!.. (BAKARA/206)

Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki; "O ikisinde büyük (ismun) günâh ve insanlara bazı yararlar vardır. Fakat onların (ismuhuma) günâhı yararından büyüktür." Ve sana Allâh yolunda ne vereceklerini soruyorlar. De ki; "Af (yani ihtiyaçlarınızdan fazlasını veya helâl ve güzel olan şeyleri verin!)" Allâh size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz. (BAKARA/219)


Allâh, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da gerçekten büyük bir (ismen) günâh işlemiştir. (NİSA/48)


Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (tahta veya taşla) vurul(arak öldürül)müş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış ve canavar parçalayarak ölmüş olan havyanlar -henüz canları çıkmadan kestikleriniz hariç- dikili taşlar (putlar) adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklariyle kısmet (şans) aramanız size harâm kılındı. Bunlar fısktır (insanı yoldan çıkaran kötü şeylerdir). Bugün artık inkâr edenler, sizin dininiz(i yok etmek)den umudu kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun! Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size ni'metimi tamamladım ve size din olarak İslâm'a râzı oldum. Kim açlıktan daralır, (ismin) günâha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa ona günâh yoktur. Doğrusu, Allâh bağışlayandır, esirgeyendir. (MÂİDE/3)


De ki: "Rabbim, fuhuşları, gerek açığını, gerek kapalısını; (isme) günâhı ve haksız yere saldırmayı; hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmayı ve Allâh hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi kesinlikle harâm etmiştir." (A'RAF/33)

Onlar Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram ettiği canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa esâm (günâh) ile karşılaşır." (Furkan:/68)


Ayrıca şu ayetlere bakınız: 2/85,181,182,203,283 – 3/178 – 4/20,50,111,112 – 5/2,29,62,63,106,107 – 6/120 – 10/51 – 24/11 –7/33 - 33/58 – 42/37 – 49/12 – 53/32 – 58/8,9 – 76/24

Haramın ve günahın Kur’an’da ki yeri böyle. Şimdi de içki ve zinanın neye karşılık geldiğine bir bakalım…


İçki (H M R):
Sana (hamri) şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki; "O ikisinde büyük (ismun) günâh ve insanlara bazı yararlar vardır. Fakat onların (ismuhuma) günâhı yararından büyüktür." Ve sana Allâh yolunda ne vereceklerini soruyorlar. De ki; "Af (yani ihtiyaçlarınızdan fazlasını veya helâl ve güzel olan şeyleri verin!)" Allâh size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz. (BAKARA/219)

Ey inananlar, (hamru) şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları şeytân işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytân, (hamri) şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allâh'ı anmaktan ve namazdan alakoymak istiyor. Artık (bunlardan) vazgeçecek misiniz? (MÂİDE/90,91)


Zina

Zinaya yaklaşmayın, çünkü o, açık bir kötülüktür, çok kötü bir yoldur! (İsrâ: 50/32) âyetinde de mü'minlere zinaya yaklaşmamaları, zîrâ zinanın, fuhuş (çirkin, aşırı günâh) ve kötü bir yol olduğu vurgulanır.
Zina: kadınla erkeğin gayri meşru (yasal olmayan) cinsel ilişkide bulunmasıdır. Bu eylem, bütün İlâhî dinlerin yasakladığı, şirke eş ağır suç¬lardandır. Kur'ân-ı Kerîm, zinayı Allah'a ortak koşma ile birlikte anmıştır:

Ve onlar Allah ile beraber başka tanrıya yalvarmazlar. Allah 'in haram ettiği canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur. (Furkân: 42/68)
Bu âyette Allah'ın halis kullarının, Allah'ın yanında başka bir tanrıya yalvarmayacakları, Allah'ın yasakladığı cana kıymayacakları ve zina etme¬yecekleri belirtilir. Demek ki Allah'a ortak koşmak (şirk), haksız yere adam öldürmek ve zina etmek aynı derecede ağır suçlardır, Allah'a tapan halis kulların yapmayacakları işlerdir.
Mümtehine: 11/12. âyette Peygamber'e, kadınlardan Allah'a şirk koş-mayacakları, çalmayacakları ve zina etmeyecekleri hususunda bey'at alması emredilmektedir. (S.ATEŞ Kur’an ansiklopedisi)

Zinâya yaklaşmayın, çünkü o, açık bir kötülüktür, çok kötü bir yoldur! (İsra/32)

Zinâ eden kadın ve zinâ eden erkeğin her birine yüz değnek vurun; Allah'a ve âhiret gününe inananlar iseniz Allâh'ın cezâsını uygulamada sizi, onlara karşı acıma duygusu tut(up engelle)mesin. Mü'minlerden bir grup da onlara yapılan azâba şâhid olsun.

Zinâ eden erkek, zinâ eden veya ortak koşan kadından başkasıyla evlenmez; zinâ eden kadın da zinâ eden veya ortak koşan erkekten başkasıyla evlenmez. Böyleleriyle evlenmek mü'minlere harâm kılınmıştır.

Namuslu kadınları zinâ ile suçlayıp da sonra (bu suçlamalarını ispat için) dört şâhid getirmeyenlere seksen değnek vurun ve artık onların şâhidliğini asla kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Ancak bundan sonra tevbe edip uslananlar hariç. Çünkü Allâh çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Eşlerini zinâ ile suçlayıp kendilerinden başka şâhidleri bulunmayan kimselere gelince: Onlardan her birinin şâhidliği, kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna, dört defa Allâh'ı şâhid tutmasıdır. (NÛR/2-6)


De ki: "Rabbim, fuhuşları/zinanın, gerek açığını, gerek kapalısını; (isme) günâhı ve haksız yere saldırmayı; hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmayı ve Allâh hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi kesinlikle harâm etmiştir." (Araf/33)
Şimdi de haram ve günah (C N H – İ S M – Z N B) aynı şeyler mi?

Zina ve içki içmek haram mı? Yoksa günah mı?

Ayetlere bakarak anlamaya çalışalım…


Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Şu helâldir, şu harâmdır," demeyin, sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise iflâh olmazlar. (NAHL/116)

Ey peygamber, inanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zinâ etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftirâ uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana bi'at ederlerse onların bi'atlerini ve onlar için Allah'tan mağfiret dile! Şüphesiz Allâh, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.(MÜMTEHİNE/12)

Ve onlar Allâh ile beraber başka tanrıya yalvarmazlar. Allâh'ın harâm ettiği canı haksız yere öldürmezler ve zinâ etmezler. Kim bunları yaparsa (esama) cezâsını bulur. Kıyâmet günü onun için azâb kat kat yapılır ve o azâb'ın içinde hor ve hakir olarak kalır. (FURKÂN/68,69)


Günâhın sonunda gelecek vehâmet ve azaba esâm denilir…

Yukarıdaki ayete baktığımızda! Şirk, cinayet ve zina birlikte anılmış ve cezası günahın sonucu olan esama kelimesi yer almıştır.


De ki: "Gelin, Rabbinizin size harâm kıldığı şeyleri okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; sizi de onları da biz besliyoruz. (Fevahışe) Fuhuşların açığına da, kapalısına da yaklaşmayın ve haksız yere Allâh'ın yasakladığı cana kıymayın! Düşünesiniz diye Allâh size bunları tavsiye etti. (EN'ÂM/151)

Bu ayette de Rabbimizin haram kıldıkları, ortak koşmak, ana babaya kötü davranmak, çocukları öldürmek, fuhşa (zinaya) yaklaşmak ve cinayet…

De ki: "Rabbim, fuhuşları, gerek açığını, gerek kapalısını; (isme) günâhı ve haksız yere saldırmayı; hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmayı ve Allâh hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi kesinlikle harâm etmiştir." (A'RAF/33)
Yine bu ayette, fuhşu (zinayı), günahı, haksız yere saldırmayı, şirk koşmayı ve Allah’a iftira atmayı haram kılmıştır.

Allâh, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da gerçekten büyük bir (ismen) günâh işlemiştir. (NİSA/48)


Nisa 48 de Allah’a ortak koşmanın günah olduğu vurgulanmıştır…


"Yûsuf, sen bundan vazgeç (bunu kimseye söyleme), (ey kadın), sen de (zembik) günâhının bağışlanmasını dile! Çünkü sen, günâhkârlardan oldun!" (YÛSUF/29)
Yusuf (a.s) zina etmek için saldıran kadının günah işlediği söylenmiştir.


"Hem benim üzerimde onlara karşı işlediğim bir (zembun) günâh da var (onlardan bir adam öldürmüştüm); onların beni öldürmelerinden korkuyorum." (ŞUARA/14)

Yine Musa’nın (a.s) birini öldürmesi günah olarak zikredilmiştir.

Allâh size leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni harâm kıldı. Ama kim mecbur kalırsa, (başkasına) saldırmadan ve sınırı aşmadan (bunlardan) yemesinde bir (isme) günâh yoktur. Muhakkak ki Allâh çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (BAKARA/173)

Burada da haram kılınanlar sıralandıktan sonra, “Ama kim mecbur kalırsa, (başkasına) saldırmadan ve sınırı aşmadan (bunlardan) yemesinde bir (isme) günâh yoktur” denilmiştir, eğer ayetin haram kıldıklarını yerse günah var, sınırları korursa, günah yoktur denilerek, haram ve günah arasında farkın olmadığı vurgulanmıştır.


Günâhın (ismi) açığını da, gizlisini de bırakın! Günâh (isme) kazananlar, yaptıklarının cezâsını çekeceklerdir. (EN'ÂM/120)

Onlar büyük (ismi) günâhlardan ve çirkin (fevahişe) işlerden kaçınırlar; kızdıkları zaman da onlar, affederler. (ŞÛRÂ/37)


Sonuç:

Haram:

Sünnetullah gereği haram olanlar ör: cennet nimetleri cehennemlikler haramdır. (7/50-5/72-28/12) Leş, yahut akıtılmış kan, yahut domuz eti ya da Allah'tan başkası adına boğazlanmış hayvan, Allah’a ortak koşmak, fakirlik korkusuyla çocukları öldürmek, fuhşa/zinaya yaklaşmak, haksız yere cana kıymak, çirkin şeyler, Allah’a iftira atmak, (10/59-6/151-7/33,157)
Ayrıca bakınız: (2/85,173,194,275 – 3/50,93 - 4/23,160 – 5/3,26,72,87,96 – 6/119)


Günah:

A- Cunah: Haktan saptıran ibadetlerden alıkoyan her şey, (4/101-24/61-60/10) Ayrıca şu ayetlere bakınız: 2/158,198,229,230,233,234,235,236,240,282 - 4/23,24,102,128 - 5/93 - 24/29,58,60,61- 33/5,51,55

B- Zenbi: Zina, adam öldürmek, Ayrıca şu ayetlere bakınız: (40/3,55 – 47/19 – 48/2 – 55/39 – 67/11 – 81/9 - 91/14)

C- İsme: hak yemek, rüşvet vermek, alkol/içki içmek, Allah’a ortak koşmak, 2/188,206,219-4/48, Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, fal okları, 5/3 fuhuş/zina, haksız yere saldırmak, Allah’a ortak koşmayı, Allah hakkında bilmediklerini söylemek, (7/33-25/68)

Ayrıca şu ayetlere bakınız: 2/85,181,182,203,283 – 3/178 – 4/20,50,111,112 – 5/2,29,62,63,106,107 – 6/120 – 10/51 – 24/11 –7/33 - 33/58 – 42/37 – 49/12 – 53/32 – 58/8,9 – 76/24

Zina:

Zinâya yaklaşmayın, çünkü o, açık bir kötülüktür, çok kötü bir yoldur! (İsra/32)

"Yûsuf, sen bundan vazgeç (bunu kimseye söyleme), (ey kadın), sen de (zembik) günâhının bağışlanmasını dile! Çünkü sen, günahkarlardan oldun!" (YÛSUF/29)

De ki: "Rabbim, fuhuşları/zinayı, gerek açığını, gerek kapalısını; (isme) günâhı ve haksız yere saldırmayı; hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmayı ve Allâh hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi kesinlikle harâm etmiştir." (A'RAF/33)

Onlar Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram ettiği canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa esâm (günâh) ile karşılaşır." (Furkan:/68)

Onlar, (ismi) günâhın büyüklerinden ve çirkin (fevahişe) işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük hatâlar işleyebilirler. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir (O kendisine yönelen kulunu affeder). O sizi daha iyi bilir: Gerek sizi topraktan inşâ ettiği, gerek annelerinizin karınlarında bulunduğunuz zaman biçim verdiği sırada (sizin her hâlinizi bilmiştir), artık kendinizi övüp yüceltmeyin, çünkü O, korunanı daha iyi bilir. (NECM/32)Ayrıca bakınız: 24/2-6

İçki :

“Sana (hamri) şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki; "O ikisinde büyük (ismun) günâh ve insanlara bazı yararlar vardır…” (BAKARA/219)

Ey inananlar, (hamru) şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları şeytân işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytân, (hamri) şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allâh'ı anmaktan ve namazdan alakoymak istiyor. Artık (bunlardan) vazgeçecek misiniz? (MÂİDE/90,91)

De ki: "Rabbim, fuhuşları/zinayı, gerek açığını, gerek kapalısını; (isme) günâhı ve haksız yere saldırmayı; hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmayı ve Allâh hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi kesinlikle harâm etmiştir." (A'RAF/33)


Şimdi her türden pisliğin adına, günah yâda haram dersek, yanlış mı söylemiş oluruz?


Allah her tür olumsuzluktan uzak kılsın…

Not: Ragıp el-İsfahani müfredat ve Süleyman ATEŞ İslam ansiklopedisi, kaynaklarından faydalanılmıştır.

17681
0
0
Yorum Yaz