En önemli üç toplantı

2007-12-06 17:01:00

En önemli üç toplantı

 

Birinci toplantı: Bireysel toplantı (Salat/Namaz)

Kendini temizle (abdest al, yıkan, yada teyemmüm et)

İkinci toplantı: Bölgesel toplantı (Cuma)

Elbiseni temizle (en güzel kıyafetlerini giy)

Üçüncü toplantı: Uluslar arası toplantı (Hac/Tartuşma)

Dünyanı temizle (ihrama gir, yasakların olduğu elbise yani onu giydiğinde savaş yok avlanmak yok vs..)

Birinci toplantı: Bireysel toplantı (Salat/Namaz)

Günün belli vakitlerinde (4/103) yapılır önce beden sel temizlik yapacak, ne yapıyorsa bir kenara bırakacak, dalıp gitmek yok dünyanın cazibeli yapısına, ara verip dur diyecek, beni benden alıp götürme, şarj olmam lazım diyip, suyla buluşacak, yüzünü yıkayacak, ellini kolunu yıkayacak, başını mesh edecek, ayaklarını yıkayacak yada mesh edecek (4/43-5/6)  bedensel temizlik tamamlanınca, şimdi zihinsel temizlik yapacak, kafasında hiçbir şeye izin vermeyecek mal, şehvet, ihtiras, kin ve içki sarhoşluğuna (4/43) izin vermeyecek.

Büyük bir hudu ve huşuyla (17/106-110) Rabbinin huzurunda hayatının muhasebesini yapacak, nerede hatalıyım, kime haksızlık ettim, fahşadan uzak durmalıyım (29/45), neyi yapmamam gerekiyor, zekatı, infakı, yardımlaşmayı, yapmalıyım, adaleti ayakta tutmalıyım, neyi yapmam gerekiyor vs. ezcümle ahlakı değerlerin vicdanda bilançosu çıkarılır. İnsanı hayata tekrar hazırlar, zira insan unutkandır (21/37-5/13-6/68-9/67-20/115-23/110-38/26-58/19)  günü gününü, saati saatini ve dakikası dakikasını tutmaz, sık sık hatırlatılmalı. Rabbiyle olan bu bireysel toplantıda ondan yardım dileyecek (2/153), ve Allah’a olan bağlılığını hatırlayarak, hayatın her alanında bu şuur ve bilinçle hareket edecektir. Namazı/toplantısı biter hayata geri döner artık haksızlık etmez diğer namaz vaktine kadar.

Moralin iyi yada bozuk, dertlisin yada neşeli, çıkmazdasın yada değil, önemli kararlar alman lazım yada sıradan vs…vs..

İçinde bir savaş veriyorsun, hakla batılın, doğruyla eğrinin, adaletle zulmün,  bir tarafta menfaat ve çıkar, diğer tarafta yardımlaşma ve fedakârlık vb..

Çok önemli bir konumdasın, aldığın kararlar birilerini etkiliyor, birinin sevinmesine, diğerinin üzülmesine, bazıları kazanıyor bazıları kaybediyor, sen ne kazanıyorsun! Ya aldığın kararlar yanlışsa!?

Sıradan birisin, neden bir işin ucundan tutmuyorsun? Niye bir işe yaramıyorsun? Ot geldin ot mu gideceksin? Yaşamına son verildiğinde ne yapıyordun diye sorulmayacak mı?

Hayatın bütün boyut ve buutlarından fazlasıyla bu enstantanelerden sayıp sıralaya biliriz, fakat meramımız bu değil.

Etrafını saran olumlu yada olumsuz her şeyini, bütün dosyalarını ve klasörlerini Rabbinle olan toplantında masaya yatır ve hayatın açmazlarına ve çıkmazlarına çare bul, her defasında kendini yenile temiz bir sayfa aç, hayata yeniden başla, bir dahaki namaza/toplantıya kadar.

 

İkinci toplantı: Bölgesel toplantı (Cuma)

 

Bu toplantıya haftada bir çağrılırsınız, en güzel elbiselerinizi giyersiniz (7/31) ve Allah’ı topluca anarsınız (62/9)ki alacağınız kararları doğru alasınız, basiretli olasınız (8/29). O yörede yaşayan Müslümanların, o yörede olan sorun ve problemlerini tartışıp çözüm üretmeleri, yeni projeler sunmaları ve yaşadığı yerin yerel sorunlarını çözüp, yaşam kalitelerini artırmak, temiz ve dürüst bir toplum için istişare ederler (42/38).

 

Üçüncü toplantı: Uluslar arası toplantı (Hac/Tartışma)

 

Dünya çapında uluslar arası toplantıdır, Müslümanların merkezi(2/142-150) ve Birleşmiş Milletler Meclisi dir. Oraya İslam dünyasından (2/197) “Alim”, “Prof”,  “Filozoflar”,  ulusların temsilcileri, cemaatlerin liderleri, devlet adamları ve Müslümanlardan gelebilen herkes katılır. (2/158,189,196.197 - 9/3,19 – 22/27)

 Bu toplantıda barışın temelleri atılır, yeryüzünde nerede aç ve açık insanlar varsa, ne kadar haksızlığa uğramış, sömürülmüş toplumlar varsa, sorunları o toplantıda dile getirilir ve uğradıkları haksızlıklar giderilir. Eğer işlevi yerine getirilseydi, yeryüzünde zulüm tedricen ortadan kalkardı.

Bu toplantıların olması gerektiği gibi olmuyor olması, aşkın olanın bizden istediği gerçeğini değiştirmez.

 

Allah bizleri, gerekeni gerektiği gibi yerine getirenlerden eylesin.  


26
0
0
Yorum Yaz